Όροι και Προϋποθέσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ:

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 25 έτη.
Το μέγιστο όριο ηλικίας είναι τα 75 έτη.
Για οδηγούς μεταξύ 23 - 25 ετών ή μεγαλύτερους των 75 υπάρχει επιπλέον επασφάλιστρο με κόστος €60, κατόπιν αιτήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Εσείς αλλά και κάθε πρόσθετος οδηγός θα πρέπει να προσκομίσουν την ώρα της παράδοσης ένα έγκυρο δίπλωμα οδήγησης και το εκτυπωμένο δελτίο κράτησης.

Θα πρέπει να είστε κάτοχος άδειας οδήγησης για τουλάχιστο ένα έτος.

Διεθνής άδεια οδήγησης απαιτείται για οδηγούς που δεν είναι πολίτες: 

 • Tης Ευρωπαϊκής ένωσης, EU
 • Της Νορβηγίας, Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν
 • Της Ελβετίας
 • Η δεν πρόερχεται από Συμβαλλόμενο κράτος της Σύμβασης της Βιέννης

Πρέπει επίσης να προσκομίστεί:

• Διαβατήριο ή ταυτότητα

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ότι η Άδεια οδήγησής σας είναι έγκυρη στην προοριζόμενη από εσάς χώρα ενοικίασης καθώς και για τον προβλεπόμενο τύπο ενοικιαζόμενου οχήματος και ότι έχετε τα σωστά έγγραφα μετανάστευσης. Το ίδιο ισχύει αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε άλλες χώρες με το όχημα ενοικίασης. Οποιαδήποτε αποτυχία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να απορριφθεί η κράτηση σας και να χρεωθείτε ανάλογα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες αυτοκινλητων, είναι αναγκαίο να προσκομιστεί μια έγκυρη Πιστωτική Κάρτα (VISA-MASTERCARD) στην DIRENT A CAR, ώστε να χρεωθεί σε αυτή το ποσό της ευθύνης του ενοικιαστή (με βάση τα ποσά που αναφέρονται στην ενότητα ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW-ERC- SCDW) καθώς και την εκκαθάριση τελικών τελών μίσθωσης. Το ενοίκιο μπορεί να καταβληθεί και με μετρητά.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ: Στο τέλος της συμφωνημένης περιόδου ενοικίασης, η DIRENT A CAR παρέχει δωρεάν περίοδο 59 λεπτών, μετά την οποία ο μισθωτής θα χρεωθεί με ελάχιστη μίσθωση ολόκληρης της ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Όλα τα πρόστιμα που προκύπτουν από την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών καλύπτονται αποκλειστικά από τον ενοικιαστή.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΛΟΥ: Η μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου που εμφανίζονται στο δελτίο κράτησης είναι μόνο για αναφορά και η Dirent a car διατηρεί το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με ένα εναλλακτικό, παρόμοιο ή αναβαθμισμένο αυτοκίνητο. Εάν το όχημα στο δελτίο σας, δεν είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή της κράτησης λόγω βλάβης ή ατυχήματος, το αυτοκίνητο που Dirent a car θα σας παρέχει θα είναι ένα παρόμοιο ή αναβαθμισμένο όχημα.

Φ.Π.Α.: Όλες οι τιμές και οι χρεώσεις στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Σε ορισμένα γραφεία προστίθεται δημοτικός φόρος ύψους 0,5% στην τιμή ενοικίασης.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW): Η Dirent a car θα δεσμεύσει ένα ποσό ασφάλειας για το ενοικιαζόμενο όχημα στην πιστωτική σας κάρτα το οποίο θα παραμείνει δεσμευμένο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 35 ημερών. Εάν επιθυμείτε να αποδεσμεύσετε το ποσό της εγγύησης σε συντομότερο χρονικό διάστημα, μπορείτε να αιτηθείτε τοπικά και ένα επιπλέον κόστος θα εφαρμοσθεί. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να απαιτηθεί η κατάθεση της εγγύησης ακόμη και όταν μειώσετε την επιπλέον / εκπεστέα στο μηδέν απαλλαγή ή σε χαμηλότερο επίπεδο, αγοράζοντας πρόσθετα ασφαλιστικά προϊόντα (βλ. Παρακάτω).

Η εγγύηση είναι ίση με την απαλλαγή ευθύνης, που ισχύει για την κατηγορίας αυτοκινήτου. Όλες οι κάρτες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι στο όνομά σας.

Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα (στο σώμα του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου ΜΟΝΟ-φανοποιεία), είναι περιορισμένη, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Ελληνικός ΚΟΚ, με ελάχιστη χρέωση:

 • €496 για τις κατηγορίες A, B, C

 • € 620 για τις κατηγορίες A1, B1, BD, C1, CD, GA

 • € 744 για τις κατηγορίες D, D1, E, G, G1, J,  S

 • € 992 για τις κατηγορίες DI, E1, EA, G2, I, IA, L, LS

 • € 1240 για τις κατηγορίες F, F1, J2, K, K1, KA, KD, KW, KWA, L1, L2, L3, WA, WM, XA, XM

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΣΗ (ERC): Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του σε ένα ελάχιστο τέλος:

 • € 230 για τις κατηγορίες A, B, C, αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των 6.99€ ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών

 • € 292 για τις κατηγορίες A1, B1, BD, C1, CD, GA αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των 6.99€ ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών

 • € 354 για τις κατηγορίες D, D1, E, G, G1, J, J1, S, αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των 8.99€ - 9,99€ ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών € 478 για τις κατηγορίες DI, E1, EA, G2, I, IA, L, LS, αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των 8.99€ - 14.99€ ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών € 602 για τις κατηγορίες F, F1, J2, K, K1, KA, KD, KW, KWA, L1, L2, L3, WA, WM, XA, XM, αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των of 14.99€ - 24.99 ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (SCDW): Ο ενοικιαστής μπορεί να εκκαθαρίσει την ευθύνη ζητώντας τοπικά, πρόσθετη ασφάλιση, ύψους 15,99 € - 35,99 € ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου. Παρακαλείστε να ρωτήσετε τον τοπικό προμηθευτή κατά την ώρα παράδοσης. Απαιτείται ελάχιστη χρέωση 3 ημερών ενοικίασης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΟΠΗΣ (TP): Η προστασία κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία η οποία, αν γίνει αποδεκτή, μειώνει την οικονομική ευθύνη του ενοικιαστή σε περίπτωση κλοπής του οχήματος της DIRENT A CAR σε € 750 - € 2500, με την αποδοχή χρέωσης €14,99 - € 42,99 αντίστοιχα ανά ημέρα μίσθωσης, που εξαρτάται από την κατηγορία του αυτοκινήτου, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών ενοικίασης.

Αυτό αποκλείει τυχόν κλοπές προσωπικών αντικειμένων.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ (IAF): Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω ευθύνης του ενοικιαστή, ο ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλει στην DIRECT A CAR μη επιστρεπτέα αμοιβή € 62 για την κάλυψη των εξόδων και διαχείρισης φακέλου.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Εάν οδηγείτε υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών, ή χρησιμοποιήστε το όχημα ενοικίασης με οποιοδήποτε άλλο αμελή ή απερίσκεπτο τρόπο ή εάν παραβιάσετε τους όρους που καθορίζονται στο συμβόλαιο ενοικίασης, όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις, οι παραιτήσεις κλπ. Θα θεωρούνται άκυρες και θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις ζημιές στο όχημα, καθώς και για την απώλεια χρήσης του οχήματος αλλά και κάθε άλλο σχετικό κόστος.

Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί που είναι εγγεγραμμένοι στο συμβόλαιο ενοικίασης επιτρέπεται να οδηγούν το όχημα ενοικίασης. Οι ζημιές που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένους οδηγούς δεν καλύπτονται.

Λάβετε υπόψη ότι τα τυποποιημένα προϊόντα κάλυψης, αν υπάρχουν, περιλαμβάνονται στην τιμή ή αγοράζονται, δεν καλύπτουν εξαρτήματα, όπως ελαστικά, αλεξήνεμα, κλειδαριές, καλύμματα τροχών κ.λπ.

Οποιαδήποτε ζημιά σε μηχανικά μέρη, στους τροχούς, στα κρύσταλλα, στην οροφή και στο κάτω μέρος του οχήματος δεν καλύπτεται από τυποποιημένη κάλυψη.

Δεν καλύπτονται επίσης ζημίες στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • συμπλέκτης

 • εσωτερικό οχήματος

Η άδεια μπαταρία δεν καλύπτεται.

Τα ελαστικά δεν καλύπτονται.

Χαμένα κλειδιά δεν καλύπτονται.

Η μεταφορά ταξί μετά από ατύχημα δεν καλύπτεται.

Οποιαδήποτε τέλη ρυμούλκησης δεν καλύπτονται.

Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει αποζημίωση για τις ημέρες κατά τις οποίες το όχημα ενοικίασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω επισκευών.

 

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Dirent a car προσφέρει περιορισμένη οδική βοήθεια. Ρωτήστε για λεπτομέρειες κατά την παραλαβή του οχήματος.

Εάν ο προμηθευτής πρέπει να παράσχει ένα όχημα αντικατάστασης λόγω βλάβης ή ατυχήματος, θα χρεωθεί ένα νέο επιπλέον ποσό στην πιστωτική σας κάρτα ως εγγύηση

 

ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ: Για κάθε επιπρόσθετο οδηγό ισχύει χρέωση €25 ανά ενοικίαση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Το αυτοκίνητο παραδίδεται με ένα ορισμένο ποσό καυσίμου και πρέπει να επιστρέφεται με το ίδιο. Όταν ζητηθεί από το όχημα να παραδοθεί με γεμάτο ντεπόζιτο, ισχύει επιπλέον χρέωση.

FUELLING SERVICE CHARGE: €18.00
REFUELLING SERVICE CHARGE: €18.00

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθεται κατόπιν αιτήματος με χρέωση €25 ανά ενοικίαση.

ΠΛΟΗΓΟΣ: Διατίθεται κατόπιν αιτήματος με χρέωση €80 ανά ενοικίαση.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθεται κατόπιν αιτήματος με χρέωση €25 ανά ενοικίαση.

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ: Ισχύει μεταξύ τοποθεσιών όπου η DIRECT A CAR διαθέτει σταθμούς εξυπηρέτησης και έπειτα από εξουσιοδότηση και ειδική συμφωνία χρέωσης με την DIRENT A CAR.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: Επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία και ειδική συμφωνία χρέωσης με την DIRENT A CAR.

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή συμφωνία και ειδική συμφωνία χρέωσης με την DIRENT A CAR. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι οποιαδήποτε ζημιά στο όχημα που επιβαίνει σε πλοίο δεν καλύπτεται από καμία ασφάλιση.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

NO- SHOW: Εάν υπάρξει αποτυχία να παραλάβετε το όχημα κατά την κράτηση της ώρας και της ημερομηνίας ή εάν μας ειδοποιήσετε για ακύρωση πριν την κράτηση του ενοικίου, αυτό θα αντιμετωπιστεί ως μη εμφάνιση. Εάν δεν μπορείτε να παραλάβετε το όχημα λόγω ανεπαρκούς τεκμηρίωσης εγγράφων ή επειδή η πιστωτική σας κάρτα δεν είναι έγκυρη ή δε γίνεται αποδεκτή από την Dirent a car ή δεν διαθέτετε επαρκή ποσό για την κάλυψη της εγγύησης τότε θεωρείται επίσης ως μη εμφάνιση.

Λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ: Για τις παραλαβές από το αεροδρόμιο, είναι σημαντικό να μας δώσετε τον σωστό αριθμό πτήσης και ώρα άφιξης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αποτυχημένα ενοίκια, αν δεν έχετε παράσχει αυτές τις πληροφορίες ή δεν το κάνατε έγκαιρα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Η χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή εκτός ωρών λειτουργίας (21:01 - 07:59) είναι €25 ανά υπηρεσία.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Εάν επιστρέψετε το όχημα αργότερα από ό, τι συμφωνήθηκε στο Έγγραφο ενοικίασης, μπορεί να ισχύσει χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες με τον προμηθευτή όταν παραλάβετε το όχημα ενοικίασης.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ: Οι επεκτάσεις ενοικίασης είναι εφικτές μόνο κατόπιν αιτήματος στο γραφείο ενοικίασης πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή του ενοικιαζόμενου οχήματος.